#9. De reisuitnodiging.

Josse De Leener: “Nodig een vriend van mij, Lukas Kiekens, op originele wijze uit om in juli drie weken naar Californië te gaan”.

Waarde heer Kiekens,

Ik richt dit schrijven tot U in naam van mijnen opdrachtgever, uwen kameraad, den weledelgeleerde heer De Leener.

Het is mij kompleet onbekend of Gij al plannen gemaakt hebt voor de aankomende warme jaargetijden, maar den weledelgeleerde heer De Leener inviteert U bij dezen voor een overzeesche ontdekkingsreis. De geplande expeditie richt zich naar Kalifornië, een streek met menig visserschdorp in het door den Engelschman gekoloniseerde Noorden van de Nieuwe Wereld. U heeft voorzekers al kennisgenomen van geruchten over het Wilde Westen ende het getuig dat in die kontreien vertoeft, maar laat U niets op de mouw spelden, waarde heer Kiekens: den Indiaan is ver uitgeroeid. Overigensch weet Gij ook: drie weesgegroetjes tot de Heilige Kristoffel, Beschermheilige des Reizigers, brengen reeds voorspoed.

Denk het U eensch in, waarde heer Kiekens, wat Gij aldaar met U getwee gewaarworden zoudt. De kulturelen rijkdom van de streek rond Kalifornië wordt reeds tot in het Verre Oosten de lof gezongen. Bepaalde lokale vergezichten ende kuriositeiten zijn waarlijk fameus, zoals daar zijn: den vermaarden Brug van den Gouden Poort, het eilandgevang Alketras, het Nationaalpark Josemiet, den Baai van Kalifornië, den dode vallei, ende de route zesenzestig. Ook plaatselijke gebruiken als Amerikaanschen voetbal en hete broodsaucijs schijnen altegader zeer kostelijk ende vermakelijk te zijn.

Het spreekt voor zich dat zulkdanig overzeesche rondgang U een flinke duit kosten zal. Desniettegenstaande zult Gij U die tocht met den weledelgeleerde heer De Leener voorzekers herinneren tot Gij op uw veertigste jaardag aan tering of buiktyfusch overlijden zult.

Gegroet,

Martin Beckers,

Kopieschrijver des huizes De Leener

Published by:

Martijn Beckers

I’m Martijn. One day I hope to become a succesful writer of some sort. A novelist, maybe. Or a columnist, a journalist or an advertising copywriter. I haven’t figured that part out yet. What I do know, however, is that practice makes perfect. You know what they say: 10,000 hours of deliberate exercise. Or 365 days, in this case.

Categories Dutch, Josse De Leener, Long