#49. Het ollekebolleke.

Koen Thewissen: “Schrijf een ollekebolleke”.

Even uw aandacht graag
Nieuw officieel bericht:
‘s Lands ongeletterdheid
Blijft heikel punt

Woon daarom spoedig een
Analfabetische
Bijeenkomst bij als u
Dit niet lezen kunt

Published by:

Martijn Beckers

I’m Martijn. One day I hope to become a succesful writer of some sort. A novelist, maybe. Or a columnist, a journalist or an advertising copywriter. I haven’t figured that part out yet. What I do know, however, is that practice makes perfect. You know what they say: 10,000 hours of deliberate exercise. Or 365 days, in this case.

Categories Dutch, Koen Thewissen, Short