#58. De dubbelzinnige outdoorcampagne.

May Dubois: “De Bond voor Duidelijke Taal wil woorden met meerdere betekenissen verbieden. Bedenk leuke copy voor hun outdoorcampagne”.

Sommige woorden zijn te dubbelzinnig. Kan je dat beamen, of hadden we een voorbeeld moeten beamen?

Sommige woorden zijn te dubbelzinnig. Wij kunnen er niet mee overweg, zelfs niet naast deze overweg.

Sommige woorden zijn te dubbelzinnig. Wij willen onduidelijkheden voorkomen, zolang ze voorkomen.

Published by:

Martijn Beckers

I’m Martijn. One day I hope to become a succesful writer of some sort. A novelist, maybe. Or a columnist, a journalist or an advertising copywriter. I haven’t figured that part out yet. What I do know, however, is that practice makes perfect. You know what they say: 10,000 hours of deliberate exercise. Or 365 days, in this case.

Categories Dutch, May Dubois, Short